new 1 new 2
圖書目錄
物理實驗
物理實驗
定價:
ISBN: 978-957-856-431-2
作者: 鄭翼德 等
書號: B200
出版日期: 1994-05-01
備註:
頁數: 291
內容簡介

本書內容為配合普通物理學的課程共包括基本測量、力學、熱學、電磁學及光學等五部分,每一實驗教材中有實驗目的、儀器、原理、注意事項、步驟、紀錄及問題與討論,特殊設備另有附錄詳細說明能實驗檢證物理原理及觀念,並可促進學生的思考能力。

目錄

本書目錄

 

實驗一 數據統計處理

 

實驗二 基本測量

 

實驗三 自由落體

 

實驗四 氣墊軌道─牛頓運動定律

 

實驗五 靜力學實驗

 

實驗六 單擺

 

實驗七 經驗方程式

 

實驗八 圓周運動實驗

 

實驗九 轉動貫量

 

實驗十 液體比重

 

實驗十一 黏滯係數

 

實驗十二 固體比熱

 

實驗十三 熱功當量

 

實驗十四 梅耳得實驗

 

實驗十五 共鳴管

 

實驗十六 金屬線膨脹係數

 

實驗十七 電解定律

 

實驗十八 電阻定律

 

實驗十九 電阻溫度係數

 

實驗二十 電力線分佈實驗

 

實驗廿一 電位測定

 

實驗廿二 克希荷夫定律

 

實驗廿三 電子荷質比

 

實驗廿四 光電效應

 

實驗廿五 地磁測定

 

實驗廿六 折射率、透鏡焦距測定

 

實驗廿七 雷射光之繞射、干涉實驗

 

實驗廿八 赫茲天線

 

實驗廿九 示波器

 

實驗三十 RLC串聯交流電路

 

實驗三一 摩擦係數

 

實驗三二 分光計

實驗三三 楊氏係數測定實驗

圖書目錄下載

價錢請以實際情況為準    大專目錄下載(pdf)    大專目錄下載(excel)

復文圖書有限公司
總發行處:701025台南市東區林森路二段63號2F  劃撥帳號:31561190  戶名:復文圖書有限公司  
電話:06-3135219、3132755、2386935  傳真:06-3134544、2386937  E-mail:fuhwen.book@msa.hinet.net / fuwen.sales@gmail.com